Kontakt dla osób głuchoniemych - Dane Teleadresowe - Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dane Teleadresowe

Kontakt dla osób głuchoniemych

Świadczenie bezpłatne przeznaczone dla osób uprawnionych będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

KONTAKT Z URZĘDEM (wyłącznie dla osób głuchoniemych lub ich pełnomocników)

Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu, 09-200 Sierpc, ul. Kilińskiego 24C

Numer telefonu (wiadomości SMS, MMS): 797-017-449 (w godz. 8.00-15.00)
Numer faksu: 47 705 42 15
Adres poczty elektronicznej: dyżurny.kppsierpc@ra.policja.gov.pl

 

Wysyłając sms-a lub wiadomość za pośrednictwem maila lub faksu proszę podać następujące dane:

  • imię i nazwisko;
  • adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość);
  • sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (adres poczty elektronicznej, numer faksu, numer telefonu);
  • wpisz rodzaj sprawy, z jaką zgłasza się osoba uprawniona, lub nazwę wydziału do którego zgłasza sprawę (lub który prowadzi sprawę już rozpoczętą);
  • wpisz termin spotkania (zgłoszenie należy przesłać co najmniej na 3 dni robocze przed spotkaniem);
  • wpisz metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Podstawa prawna - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209 poz. 1243).

Metryczka

Data publikacji 24.01.2019
Data modyfikacji 03.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Dobrzeniecki
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Krukowska
do góry